A gazdasági mediátor hatékony segítséget jelent

gazdasági mediátor

A gazdasági és üzleti élet megköveteli a gyors döntéshozatalokat, a megbízható partnerkapcsolatokat és a jó hírnév fenntartását. A gazdasági szférában kialakult vitás kérdések tisztázásához a lehető legjobb választás egy gazdasági mediátor bevonása, hiszen a munkája során pontosan a fent említett paramétereket tartja szem előtt.

Segíti a konfliktushelyzet gyors feloldását, arra törekszik, hogy a felek jó kapcsolata a későbbiekben is megmaradjon, valamint bizalmas üzleti információk ne kerüljenek a nyilvánosság elé. A gazdasági mediátor teljes titoktartással tartozik, pártatlan és legfontosabb céljának a mindenkinek megfelelő megoldással történő kiegyezést tartja.

A kevésbé formális, nyugodtabb környezetben zajló tárgyalások hozzásegítik a feleket a nagyobb fokú kompromisszum készséghez, harag és vádaskodás nélkül tárhatják fel az álláspontjukat és sokkal inkább törekszenek a gyors, eredményes megegyezésre.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdasági mediátor segítségével megszületett egyezségekhez a későbbiekben jobban tartják magukat a kötelezettek, mint az elhúzódó bírósági végzések esetén. A munkaügyi jogviták és érdekviták esetén szintén érdemes ezt az alternatív megoldást, vagyis a közvetítői eljárást választani.

Ilyen helyzetekben a munkaügyi mediátor a komolyabb összetűzések elkerülése érdekében próbál minél gyorsabban, minél eredményesebben és minél költséghatékonyabban dolgozni. Fontos, hogy mindkét fél érdekei érvényre jussanak a megállapodáskor és az is fontos, hogy az indulatok ne harapózzanak el.

A munkaügyi mediátor a megfelelő eszközökkel segíti ezt a békéltető, egyeztető folyamatot anélkül, hogy tanácsot adna. Inkább megpróbálja egymás felé közelíteni az álláspontokat, semleges rálátásával, mindkét oldal figyelembevételével pedig pont a közös megegyezést segíti elő.

A mediációs folyamatok lényege mindig a „nyer-nyer” alapú megoldások megtalálása, miközben egy új típusú, magasabb szintű kommunikáció és kapcsolatrendszer alakulhat ki a vitában részt vevő felek között.

Print Friendly, PDF & Email